miércoles, 1 de diciembre de 2010

Street Art


L’art urbà està de moda. No és gens difícil passejar pels carrers i trobar mostres d’aquest moviment artístic, sobretot si parlem per exemple de Barcelona, o encara més, París. Obres d’art molt estètiques, que atrauen l’atenció, amb missatges sovint de rebel.lia, de protesta, de reflexió, etc. Artistes humils que decoren els carrers i que li donen un aire alternatiu. Personalment, m’agrada immortalitzar aquestes imatges en els meus treballs de fotografia, aportant un aire molt urbà.

Urban art is in fashion. It is not difficult to go for a ride for the streets and find samples of this artistic motion, overcoat if we talk about Barcelona, or Paris. Very esthetic artworks, that draw attention, with messages sometimes of rebelliousness, protest, reflection, etc. Humble artists that decorate the streets and give them an alternative look. Personally, I like to immortalize these images in my photography works, contributing to them with a very urban look.

El arte urbano está de moda. No es nada difícil pasear por las calles y encontrar muestras de este movimiento artístico, sobretodo si hablamos por ejemplo de Barcelona, o aún más, París. Obras de arte muy estéticas, qua atraen la atención, con mensajes a menudo de rebeldía, de protesta, de reflexión, etc. Artistas humildes que decoran las calles y que le dan un aire alternativo. Personalmente, me gusta inmortalizar estas imágenes en mis trabajos de fotografía, aportando un aire muy urbano.


No parking (2010). Gerard Martínez Costa.
15 x 15cm. Fotografia + Tècnica mixta / Photography + Mixed media


Parella entre grafits (2010). Gerard Martínez Costa.
15 x 15cm. Fotografia + Tècnica mixta. / Photography + Mixed media.