jueves, 27 de enero de 2011

En un lloc remot

At a remote place  /  En un lugar remoto

En un lloc remot del món, allunyat de la civilització i a més de 4.000 metres d’altitud. Em refereixo a les zones rurals del Cañón del Colca (Perú). Aquí vaig poder descobrir estils de vida molt diferents als que coneixia. Imatges que no s’obliden i que fan reflexionar.

At a remote place, far away from civilization and placed over 4,000 meters of altitude. I refer to the rural areas of the Colca Canyon (Peru). There I could discover very different lifestyles to those that I knew. Images that cannot be forgotten and that they make us reflect.

En un lugar remoto, alejado de la civilización y a más de 4.000 metros de altitud. Me refiero a las zonas rurales del Cañón del Colca (Perú). Allí pude descubrir estilos de vida muy diferentes a los que conocía. Imágenes que no se olvidan y que hacen reflexionar.


Mujer y carro al valle del Colca (2010). Gerard Martínez Costa.
20 x 20 cm. Fotografia + Tècnica Mixta  /  Photography + Mixed Media


La mujer del campo (2010). Gerard Martínez Costa.
30 x 30 cm. Fotografia + Tècnica Mixta  /  Photography + Mixed Media