sábado, 19 de febrero de 2011

El raconet

The little corner  /  El rinconcillo 

Bona part del temps que dedico a la fotografia i a la pintura el passo al carrer, és allà on comença tot, on queda immortalitzada aquella escena que em crida l’atenció. Però això és el començament. El meu raconet és on la imatge agafa forma i color, on hi expresso el meu punt de vista. El meu raconet és on el temps i les coses semblen relatives, on t’oblides de les coses poc importants i on valores les que ho són.

Much of the time devoted to photography and painting I spend it in the street, that's where it all begins, where it is immortalized the scene that catches my attention. But this is the beginning. My little corner is where the image takes shape and color, where I express my point of view. My little corner is where the time and things are relative, where you forget about unimportant things and where you value which are.

Buena parte del tiempo que dedico a la fotografía y a la pintura lo paso en la calle, es allí donde empieza todo, donde queda inmortalizada aquella escena que me llama la atención. Pero esto es el inicio. Mi rinconcillo es donde la imagen toma forma y color, donde expreso mi punto de vista. Mi rinconcillo es donde el tiempo y las cosas son relativas, donde te olvidas de las cosas poco importantes y donde valoras las que lo son.

El raconet. Gerard  Martínez Costa.  


domingo, 13 de febrero de 2011

Monuments

Monuments / Monumentos

Els monuments també formen part de la simbologia urbana. Estructures eternament fotografiades, des de tots els angles i de totes les formes possibles, prova inequívoca del pas per aquella ciutat, i record per la posteritat, més que pel monument en si, pels records d’aquell viatge.

Monuments are also part of urban symbology. Structures eternally photographed, from all angles and all possible ways, unequivocal proof of the stay at that city, and a memory for posterity, rather than the monument itself, for the memories of that trip.

Los monumentos también forman parte de la simbología urbana. Estructuras eternamente fotografiadas, desde todos los ángulos y de todas las formas posibles, prueba inequívoca del paso por aquella ciudad, y recuerdo para la posteridad, más que por el monumento en si, por los recuerdos de aquel viaje.


Eiffel in black (2010). Gerard Martínez Costa.
30 x 30 cm. Fotografia + Tècnica Mixta  /  Photography + Mixed Media.

Colom en verd (2011). Gerard Martínez Costa.
30 x 30 cm. Fotografia + Tècnica Mixta  /  Photography + Mixed Media.viernes, 4 de febrero de 2011

El 26 i 27 de març... a París!

March 26th and 27th... at Paris!  /  El 26 y 27 de Marzo... a París!


Els dies 26 i 27 de març he estat invitat a la galeria de Carré d'Artistes de París, al barri de Marais, a dues jornades de dedicatòries dels meus treballs de fotografia. S'hi podran trobar moltes obres inèdites i algunes de gran format que he creat especialment per a l'exposició. Tindré l'oportunitat d'intercanviar impressions amb tota la gent que visiti la galeria i de dedicar les obres que la gent adquireixi. Hi esteu tots invitats!

On March 26th and 27th I have been invited to the gallery Carré d'Artistes at Paris (Marais), for two days of dedications about my photography work. There will be many new works and some large format that I have created especially for the exhibition. I will have the opportunity to exchange views with all the people who visit the gallery and to dedicate the work that people acquire. Everybody is invited!

Los días 26 y 27 de Marzo he sido invitado a la galería de Carré d’Artistes de París, en el barrio de Marais, a dos jornadas de dedicatorias de mis trabajos de fotografía. Se podrán ver muchas obras inéditas y algunas de gran formato que he creado especialmente para la exposición. Tendré la oportunidad de intercambiar impresiones con toda la gente que visite la galería y de dedicar las obras que la gente adquiera. Estáis todos invitados!Flyer diseñado por la galería Carré d'Artistes.
Flyer designed by Carré d'Artistes gallery.