viernes, 4 de febrero de 2011

El 26 i 27 de març... a París!

March 26th and 27th... at Paris!  /  El 26 y 27 de Marzo... a París!


Els dies 26 i 27 de març he estat invitat a la galeria de Carré d'Artistes de París, al barri de Marais, a dues jornades de dedicatòries dels meus treballs de fotografia. S'hi podran trobar moltes obres inèdites i algunes de gran format que he creat especialment per a l'exposició. Tindré l'oportunitat d'intercanviar impressions amb tota la gent que visiti la galeria i de dedicar les obres que la gent adquireixi. Hi esteu tots invitats!

On March 26th and 27th I have been invited to the gallery Carré d'Artistes at Paris (Marais), for two days of dedications about my photography work. There will be many new works and some large format that I have created especially for the exhibition. I will have the opportunity to exchange views with all the people who visit the gallery and to dedicate the work that people acquire. Everybody is invited!

Los días 26 y 27 de Marzo he sido invitado a la galería de Carré d’Artistes de París, en el barrio de Marais, a dos jornadas de dedicatorias de mis trabajos de fotografía. Se podrán ver muchas obras inéditas y algunas de gran formato que he creado especialmente para la exposición. Tendré la oportunidad de intercambiar impresiones con toda la gente que visite la galería y de dedicar las obras que la gente adquiera. Estáis todos invitados!Flyer diseñado por la galería Carré d'Artistes.
Flyer designed by Carré d'Artistes gallery.