sábado, 19 de febrero de 2011

El raconet

The little corner  /  El rinconcillo 

Bona part del temps que dedico a la fotografia i a la pintura el passo al carrer, és allà on comença tot, on queda immortalitzada aquella escena que em crida l’atenció. Però això és el començament. El meu raconet és on la imatge agafa forma i color, on hi expresso el meu punt de vista. El meu raconet és on el temps i les coses semblen relatives, on t’oblides de les coses poc importants i on valores les que ho són.

Much of the time devoted to photography and painting I spend it in the street, that's where it all begins, where it is immortalized the scene that catches my attention. But this is the beginning. My little corner is where the image takes shape and color, where I express my point of view. My little corner is where the time and things are relative, where you forget about unimportant things and where you value which are.

Buena parte del tiempo que dedico a la fotografía y a la pintura lo paso en la calle, es allí donde empieza todo, donde queda inmortalizada aquella escena que me llama la atención. Pero esto es el inicio. Mi rinconcillo es donde la imagen toma forma y color, donde expreso mi punto de vista. Mi rinconcillo es donde el tiempo y las cosas son relativas, donde te olvidas de las cosas poco importantes y donde valoras las que lo son.

El raconet. Gerard  Martínez Costa.