domingo, 13 de febrero de 2011

Monuments

Monuments / Monumentos

Els monuments també formen part de la simbologia urbana. Estructures eternament fotografiades, des de tots els angles i de totes les formes possibles, prova inequívoca del pas per aquella ciutat, i record per la posteritat, més que pel monument en si, pels records d’aquell viatge.

Monuments are also part of urban symbology. Structures eternally photographed, from all angles and all possible ways, unequivocal proof of the stay at that city, and a memory for posterity, rather than the monument itself, for the memories of that trip.

Los monumentos también forman parte de la simbología urbana. Estructuras eternamente fotografiadas, desde todos los ángulos y de todas las formas posibles, prueba inequívoca del paso por aquella ciudad, y recuerdo para la posteridad, más que por el monumento en si, por los recuerdos de aquel viaje.


Eiffel in black (2010). Gerard Martínez Costa.
30 x 30 cm. Fotografia + Tècnica Mixta  /  Photography + Mixed Media.

Colom en verd (2011). Gerard Martínez Costa.
30 x 30 cm. Fotografia + Tècnica Mixta  /  Photography + Mixed Media.