lunes, 16 de mayo de 2011

Matèria i realitat

Matter and reality  /  Materia y realidad


En alguns dels meus últims treballs aprofundeixo en conceptes com la visió abstracta de la realitat i la matèria. Escenes quotidianes i materials d’ús corrent, com fils i trossos de corda, que aporten un plus de misteri i interpretacions diverses. Antoni Tàpies, un dels artistes que més admiro, ha comentat en alguna ocasió que “després de tant de temps un s’adona que la realitat continua sent un misteri”. Totalment d’acord.


In some of my latest works I look deeply into concepts such as abstract vision of reality and matter. Everyday life and ordinary materials such as wires and pieces of rope, adding a plus of mystery and several interpretations. Antoni Tàpies, one of the artists I most admired, said on one occasion that "after so long you realize that reality remains a mystery". Totally agree.


En algunos de mis últimos trabajos profundizo en conceptos como la visión abstracta de la realidad y la materia. Escenas cotidianas y materiales de uso corriente, como hilos y trozos de cuerda, que aportan un plus de misterio e interpretaciones diversas. Antoni Tàpies, uno de los artistas que mas admiro, ha comentado en alguna ocasión que “después de tanto tiempo uno se da cuenta que la realidad continúa siendo un misterio”. Totalmente de acuerdo.


Món intern (I)  (2011). Gerard Martínez Costa.
15 x 15 cm. Fotografia + Tècnica Mixta  /  Photography + Mixed Media


Món intern (VI)  (2011). Gerard Martínez Costa.
15 x 15 cm. Fotografia + Tècnica Mixta  /  Photography + Mixed Media