martes, 17 de septiembre de 2013

Nova expo a BCN de grans formats

New expo of large formats in BCN  /  Nueva expo en BCN de grandes formatos

 
Aquest Novembre a Barcelona.... exposició de grans formats a la galeria de Carré d'Artistes.

This November in Barcelona.... exhibition of large format works at Carré d'Artistes gallery.
 
Este Noviembre en Barcelona.... exposición de grandes formatos en la galería de Carré d'Artistes.