martes, 14 de enero de 2014

Joan Colom


Joan Colom, un dels grans de la fotografia catalana. M'agraden especialment els seus treballs on reflexa la vida al Raval de Barcelona dels anys 60.
Exposició "Jo faig el carrer" al MNAC. Us la recomano!

Joan Colom, one of the greatest catalan photographers. I especially like his works obout Raval life (Barcelona) in the sixties.
Exhibition "I do the street" at MNAC. I recommend it!

Joan Colom, uno de los grandes de la fotografía catalana. Me gustan especialmente sus trabajos donde refleja la vida en el Raval de Barcelona de los años 60.
Exposición "Yo hago la calle" al MNAC. Os la recomiendo!